Op 23 december gaat ds Pieter Both in de morgendienst voor. Het is de vierde zondag van advent. Er is geen middagdienst. Op kerstavond, 24 december is er een dienst om 22.00 uur. Ds. Pieter Both leidt de kerstnachtdienst. Over de datum? is het thema. Het eerste bezoek aan Jezus werd gebracht door mensen die zich buitengesloten voelden. We zingen veel. Kerstmorgen hebben we dit jaar een late dienst, om 10.45. We vieren kerst in alle uitbundigheid. Het thema is het zelfde als kerstavond. Ds Pieter Both leidt de dienst. 26 december is er een gezamenlijke zangdienst van de drie wijkgemeenten. Deze begint om 9.30 in de Grote Kerk.