We beginnen met een Bijbellezing uit 1 Petrus 5:8-11 over weerstand tegen kwade machten. In kleine groepen wordt gepraat over ‘hoe stel je je te weer tegen kwade machten?’ en met elkaar gebeden. Er worden een diaken en een ouderling kerkvoogd gekozen; de gekozen broeders zullen een benoeming ontvangen. Met een pastoraal ouderling wordt nog gewacht i.v.m. de vorming van een pastoraal team (dit plan wordt op 10 december aan de gemeente voorgelegd). De aandachtspunten vanuit de diverse clusters worden doorgesproken. De gemeenteavond op 10 december zal een drietal onderwerpen bevatten. Allereerst wordt de nieuwe opzet van het pastoraat gepresenteerd, de gemeente wordt ingelicht over het besluit van de wijkkerkenraad m.b.t. de middagdiensten en de invulling van de 20% predikantsplaats wordt aan de gemeente voorgelegd.