Wijkavond 10-12

Op maandag 10 december is er een wijkavond in de Regenboog, die begint om 19:30 uur. Aan de orde komen de verandering in de opzet van het pastoraat, de middagdiensten en de invulling van de ruimte die is ontstaan doordat onze predikant 80% werkt. We vinden het fijn als u meedenkt. Welkom! Bij deze nieuwsbrief…

Uit de kerkenraad van 29 november

We beginnen met een Bijbellezing uit 1 Petrus 5:8-11 over weerstand tegen kwade machten. In kleine groepen wordt gepraat over ‘hoe stel je je te weer tegen kwade machten?’ en met elkaar gebeden. Er worden een diaken en een ouderling kerkvoogd gekozen; de gekozen broeders zullen een benoeming ontvangen. Met een pastoraal ouderling wordt nog…

Genoeg hulp crèche

Wij zijn heel blij u te kunnen melden dat we genoeg nieuwe aanmeldingen voor de crèche hebben ontvangen. We hebben het rooster voor 2019 nu helemaal rond en daar zijn we heel blij mee. Hartelijke groet de coördinatoren van de crèche, Serena Hop, Suzanne Vrijhof en Bettine Bos.

N-Joy

Heey! Ben jij tussen de 12 en 15 jaar oud? Dan ben je a.s. vrijdag 14 december van harte welkom in de jeugdruimte van de kerk! We beginnen rond 19:30 en eindigen rond 21:30. Heel graag tot dan! Wil je meer weten? App ons dan op 06-57600446 of stuur een mail naar leiding.njoy@gmail.com

Avond nieuwe leden

Twee keer per jaar organiseren wij een avond om kennis te maken met de Regenboog. Uiteraard gaan wij dit weer doen en wel op D.V. dinsdag 11 december a.s. Deze bijeenkomst is voor nieuwe leden , maar ook voor mensen die twijfelen of graag eens vrijblijvend kennis willen maken. Dus deze oproep is niet alleen…