De pastorale ouderlingen nodigen iedereen uit die betrokken is of wil zijn bij de pastorale zorg en omzien naar elkaar om te komen op maandag 19 november om 19.30 in De Regenboog. In deze bijeenkomst wordt het plan van de kerkenraad toegelicht om een pastoraal team op te richten. Op deze manier hopen de pastorale ouderlingen te komen tot een verbetering van het pastoraat. Ieder is welkom: mensen die op dit moment meedraaien in een vorm van zorgen voor elkaar en mensen die daarin zouden willen meedraaien. Opgeven is niet nodig. Namens de pastoraal ouderlingen: Marius den Besten.