Wat is het mooi om te zien hoe wekelijks ruim vijftig tieners de verschillende catechesegroepen bezoeken. Wat een toewijding bij de tien vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Heb je kinderen die nog niet gaan? Stimuleer ze om ook hieraan deel te nemen. Pieter Both