Op 13 september kwam de wijkkerkenraad bij elkaar. Gesproken is over de functie van een jaarthema. Ga met ons mee is voor dit jaar het thema. Dit is gekozen om meer aandacht te besteden aan de missionaire kant van de gemeente. De Grote Kerk wordt gerestaureerd. Drees Timmer zal dit project leiden en stopt daarom als diaken. De kosten van deze restauratie komen niet uit de AKB, maar vooral uit subsidies. We hebben gesproken over de integratie van nieuwe leden en de gastvrijheid van kerkdiensten. Zo wordt gekeken naar de plek van het koffiedrinken en wordt overwogen om ook na de late dienst koffie te drinken. Ook de vormgeving van het pastoraat is besproken. De huidige opzet voldoet niet. Het is voor veel mensen niet duidelijk wie hun wijkouderling is. Ook valt op dat het pastoraat vooral wordt uitgevoerd door ambtsdragers. Een en ander is besproken en wordt verder besproken en uitgewerkt met mensen buiten de kerkenraad die betrokken zijn bij het pastoraat.