Op zaterdag 22 september hebben we als zustergemeenten vanuit de Regenboog een gezellig samenzijn georganiseerd voor de nieuwe bewoners van Harderweide. Het was immers Nationale Burendag, een betere gelegenheid om onze nieuwe buren te leren kennen en welkom te heten bestaat bijna niet! Met dank aan een aantal enthousiaste vrijwilligers stond om 10.00 uur de koffie en thee (plus allerlei lekkers) klaar, was er muziek, een springkussen, werd er geschminkt en was er een leuke speurtocht uitgezet. Nadat er in eerste instantie geen aanloop kwam uit de buurt hebben we de stoute schoenen aan getrokken en bij tal van huizen aangebeld, iedereen een hand gegeven en uitgenodigd voor een bak koffie en een broodje knakworst. Dit werd zeer positief ontvangen en gedurende de ochtend begonnen er regelmatig buurtbewoners binnen te lopen bij de Regenboog. Het was ontzettend leuk om zien hoe nieuwe contacten werden gelegd, mensen het kerkgebouw van binnen bekeken, gesprekjes werden aangeknoopt en waar mogelijk mensen werden uitgenodigd voor bv. Alpha of de kinderclubs. We kijken met zijn allen terug op een leuke dag!