In de afgelopen periode hebben we de Prayer Course gehouden, waarin we thema’s aan de hand van het Onze Vader hebben behandeld. Er zijn vele mooie reacties op gekomen, en vraagt om een vervolg. Graag willen we het gebed een grotere plaats geven in de gemeente. Maandelijks zullen we daarom in de middag een Praise & Prayer dienst houden. De muziekteams en het gebedsteam bereiden deze diensten voor. We beginnen zo’n dienst met een blok waarin we God aanbidden met onze liederen. Daarna zal een thema worden uitgewerkt. En er is natuurlijk ook ruimte om met en voor elkaar te bidden. Komende zondag 29 april zal de eerste keer zijn. Centraal staat dan 1 Samuel 3. God spreekt! Maar hoe ontdek en hoor je nu Zijn stem? De dienst begint om 17:00 uur. Nieuwsgierig? Wees welkom