Met een positief advies van de beheerstichting heeft een werkgroep een tuinplan uitgewerkt om de grond rondom de Regenboog representatief te maken. U ontvangt zeer binnenkort een flyer met alle details. Wij noemen dit de Tuin van Lof vanwege de thema’s die hierin verwerkt worden. Zie Genesis 2:7-9. Vanuit de deelopbrengst van de Kerstmarkt wordt de start betaald. Wij zullen dan ook een verzoek doen om dit middels een financiële bijdrage mogelijk te maken. We hopen binnenkort het grondwerk uit te gaan voeren vanwege het plantseizoen. Verdere info volgt via de kerkbladen. Met vriendelijke groet namens de werkgroep, Ineke Verhagen en Wiebe de Groot. Contact: wiebedegroot@gmail.com en g.e.verhagen@gmail.com.