Zondag 8 april heeft de kerkenraad bekend gemaakt ds. Pieter Both te willen beroepen. De beroepingscommissie heeft unaniem ds. Both als kandidaat voor een beroep voorgesteld. De beroepingscommissie is van mening dat ds. Both goed past in het profiel dat eerder is opgesteld door de gemeente. De Wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad hebben dit advies overgenomen. Pieter Both staat nu in Spijkenisse. Hij is getrouwd met Annemarie en samen hebben zij 5 kinderen. Pieter is actief op internet en daarnaast heeft hij ook een aantal boeken geschreven. Hij heeft ervaring als wijkpredikant en als docent in het voortgezet onderwijs. Na de afkondiging van vorige week heeft de gemeente een week de tijd gehad om bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure. Vanaf maandag a.s. gaat de termijn van drie weken in waarin de predikant de tijd krijgt om te beslissen over het beroep. Vaak is het zo dat een predikant binnen die termijn van drie weken voor kan gaan in de gemeente die hem heeft beroepen. We zijn in overleg of dit mogelijk is of dat de gemeente op een andere wijze kennis kan maken met Pieter Both. Tenslotte, willen we u en jou vragen te bidden voor Pieter en zijn gezin. Dat hij geleid mag worden door Gods Geest en rust mag vinden in de beslissing die hij neemt.