Erediensten 15 en 22 april

Zondagochtend gaat ons voor ds. S Jumelet uit Zaltbommel. Zondagnavond hebben we om 19:00 uur de laatste Prayer Course. Volgende week zondag 22 april zal in de ochtend ons voorgaan ds. J.W. van Bart. ’s Avonds om 19:00 uur hebben we een jongerendienst. Gezegende diensten toegewenst

Beroepingswerk

Zondag 8 april heeft de kerkenraad bekend gemaakt ds. Pieter Both te willen beroepen. De beroepingscommissie heeft unaniem ds. Both als kandidaat voor een beroep voorgesteld. De beroepingscommissie is van mening dat ds. Both goed past in het profiel dat eerder is opgesteld door de gemeente. De Wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad hebben dit advies…

In Your Face!

In Your Face! Die had je niet zien aankomen hè? In Your Face, dat is het thema van het aankomende Lifeline-event. Op zondag 22 april om 19.00 uur in De Regenboog zijn we er weer met een gave jongerendienst vol met muziek en een inspirerende spreekster: Jolanda Fennema. Meld je alvast aan via het event…

Groenvoorziening rondom de Regenboog

Met een positief advies van de beheerstichting heeft een werkgroep een tuinplan uitgewerkt om de grond rondom de Regenboog representatief te maken. U ontvangt zeer binnenkort een flyer met alle details. Wij noemen dit de Tuin van Lof vanwege de thema’s die hierin verwerkt worden. Zie Genesis 2:7-9. Vanuit de deelopbrengst van de Kerstmarkt wordt…

Gaveavond

Veel asielzoekers stellen een bezoek van een Nederlander op prijs. In dit contact met vluchtelingen is het mooi als u iets kunt delen over het geloof. Stichting Gave organiseert op maandag 23 april in samenwerking met de werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk een speciale toerustingsavond ‘In contact met moslims’. U leert deze avond meer over…

Nieuwsbrief Rien Bregman

We maken u er graag op attent dat er een nieuwe editie Bregmanieuws in de hal van de kerk ligt. Zoals u wellicht weet, werkt Rien voor Stichting Gave in Harderwijk. Deze Stichting helpt christenen om gastvrij te zijn voor de vluchteling in ons land. Voor zijn inkomsten is Rien afhankelijk van financiële steun van…